องค์ชุมนุมชำระวิสามัญแห่งกัมพูชา ( อีซีซีซี ) หรือศาลคดีเขมรแดง ที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงระหว่างกัมพูชาระหว่างสหประชาชาติ ( ยูเอ็น ) เริ่มการพิจารณาคำร้องของนายเขียว สัมพัน วัย 90 ปี อดีตประธานสภาผู้แทนประชาชนกัมพูชา ขออุทธรณ์คำพิพากษาของอีซีซีซี โดยกระบวนการจะใช้เวลา 4 วัน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์

ทั้งนี้ ศาลมีคำตัดสินเมื่อปี 2561 ว่านายเขียว สัมพัน มีความผิดจริงและต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต ในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายเวียดนาม และชนกลุ่มน้อยชาวจามซึ่งนับถือต่างศาสนา ในยุครัฐบาลเขมรแดงเรืองอำนาจ ภายใต้การนำของนายพล พต “สหายหมายเลขหนึ่ง” ซึ่งเสียชีวิตในเรือนจำขณะมีอายุ 72 ปี เมื่อปี 2541

คดีดังกล่าวเป็นคดีล่าสุดที่นายเขียว สัมพัน ต้องรับโทษจำคุก ต่อจากคำพิพากษาของอีซีซีซีเมื่อปี 2557 ที่ตัดสินให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิต ฐานก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ด้วยการปลุกระดมให้เกิดการก่อเหตุรุนแรงในช่วงสงครามกลางเมืองกัมพูชา ระหว่างปี 2510 ถึง 2518 ซึ่งฝ่ายเขมรแดงชนะและเป็นจุดเริ่มต้นของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชา โดยตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลเขมรแดงปกครองประเทศระหว่างปี 2518 ถึง 2522 มีประชาชนเสียชีวิตร่วม 2 ล้านคน จากการถูกทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานทาส การใช้ความรุนแรงทางเพศ และการฆ่านอกกฎหมายหรือการฆ่าตัดตอน

ปัจจุบัน นายเขียว สัมพัน ถือเป็นอดีตสมาชิกรัฐบาลเขมรแดงเพียงคนเดียว ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ โดยจำเลยร่วม คือนายนวน เจีย เสียชีวิตที่โรงพยาบาลมิตรภาพเขมร-โซเวียต ในกรุงพนมเปญ เมื่อเดือน ส.ค. 2562 รวมอายุได้ 93 ปี