องค์การอนามัยโลก ยืนยันว่าไม่มีการตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ในน้ำนมมารดาที่ติดเชื้อ และมารดาไม่จำเป็นต้องหยุดให้นมบุตรระหว่างติดเชื้อหรือหลังจากฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. องค์การอนามัยโลก (World Health Organisation-WHO) ประจำภูมิภาคยุโรป เปิดเผยว่า ไม่มีการตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 ในน้ำนมมารดา และมารดาไม่จำเป็นต้องหยุดให้นมบุตรระหว่างติดเชื้อหรือหลังจากฉีดวัคซีน โดยระบุว่า แม้จะอ้างอิงจาก การศึกษาในวงจำกัด แต่ผลการศึกษาล่าสุด ทำให้มั่นใจว่ามารดาสามารถให้นมบุตรต่อไปได้อย่างปลอดภัย แม้จะติดเชื้อโรคโควิด-19 ตราบใดที่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

นางนาตาชา อัซโซปาร์ดี มัสกัต ผู้อำนวยการด้านนโยบายสุขภาพขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ตราบใดที่แม่ผู้ติดเชื้อปฏิบัติตามคำแนะนำที่เหมาะสม ก็สามารถให้นมลูกได้ เนื่องจากน้ำนมแม่เป็นหนึ่งในแหล่งโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับทารก ซึ่งรวมถึงทารกที่มีแม่ติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อโรคโควิด-19

โดยคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ประกอบด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดปากและจมูกระหว่างให้นมบุตร ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นเวลา 20 วินาทีก่อนและหลังสัมผัสบุตร และทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นผิวที่เคยสัมผัสเป็นประจำ

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้มารดาที่กำลังให้นมบุตรเพื่อป้องกันการติดเชื้อนั้น ไม่มีความเสี่ยงใดๆ ต่อบุตร เนื่องจากมารดาที่กำลังให้นมบุตรที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว จะมีแอนติบอดีในน้ำนม ซึ่งอาจช่วยปกป้องลูกน้อยจากการติดเชื้อนี้ได้.